HJEM

PASIENTINFORMASJON

PRISER OG REFUSJONER

OM OSS

KONTAKT

FINN OSS

ÅPNINGSTIDER:

Mandag til torsdag: 8.00 -16.00

Fredag 8:00 -15:00

 • Facebook
 • Instagram
 • adamstuen-tannregulering_linkedIn
 • Twitter

Ullevålsveien 82B, 0454 Oslo

Hva koster tannregulering for barn (opptil 20 år)?

Pris på tannregulering for barn varierer mye etter pasientens behov og valg:

 • Hvor stor bittfeil pasienten har.

 • Hvor omfattende behandlingen vil bli og av lengden på behandlingen.

 • Om det er behov for behandling i begge kjever eller kun i en kjeve.

 • Om pasienten får trygderefusjon for behandlingen eller ikke.

 • Av hvilken type apparatur pasienten ønsker.

​Hvem kan få trygderefusjon for tannregulering?

For å få støtte til tannregulering fra HELFO må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det kalenderåret pasienten fyller 20 år, og det må foreligge en henvisning fra en offentlig eller privat tannlege eller tannpleier. I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering. Det er mulig å få konsultasjon og tannregulering uten henvisning, men da er det ikke mulig å få HELFO støtte.

Takster for trygderefusjon for tannregulering

Trygderefusjonen for tannregulering følger takster fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) regner ut trygderefusjonen til pasienten på grunnlag av takstene fra HOD. De siste årene har myndighetene blitt hengende etter i justeringen av takstene, og noen tannreguleringstakster har i tillegg gått ned (negativ utvikling), med den følge at egenbetalingen til pasienten øker. Både private og offentlige tannleger og tannlegespesialister (reguleringstannleger) har egne priser som ligger høyere, og pasientene må betale et mellomlegg (egenandel) selv.

Egenandel for tannregulering for barn og ungdom

Egenandelen for tannregulering av barn og ungdom avhenger av bittavviket pasienten har. Størrelsen på trygderefusjon for tannregulering varierer fra 40 til 100 % av offentlig takst, avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er, og hvor stort behovet er for behandling. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i 3 grupper:

 

 • Gr. A - svært stort behov 100%: dekning av offentlig honorar takst

 • Gr. B - stort behov: 75% dekning av offentlig honorar takst

 • Gr. C - klart behov: 40% dekning av offentlig honorar takst

Søskenmoderasjon for tannregulering til barn

For familier med flere enn et barn (opp til 20 år) som fyller vilkårene for støtte (stønad) til tannregulering, gis det stønad etter en høyere prosentsats fra og med det andre barnet. Foresatte må kunne dokumentere kjeveortopediske kostnader for søsken med kopi av behandlingsavtalen eller bekreftelse fra den kjeveortopeden som behandlet søsken.

 • Gr. B: fra 75 til 90% dekning av offentlig honorar takst

 • Gr. C: fra 40 til 60% dekning av offentlig honorar takst

​Utbetaling av trygderefusjon for tannregulering

Vår klinikk har direkteoppgjør med HELFO og pasienten trenger ikke søke om forhåndsgodkjenning fra HELFO for å få trygderefusjon. Pasienten betaler derfor kun egenandelen til oss. Egenandelen er avhengig av bittfeil som påvirker både behandlingsplan og refusjonsgrad fra trygden. For å få utløst refusjon, må det foreligge en henvisning fra en tannlege eller tannpleier.

Veiledende prisliste for tannregulering, før refusjon

For å få et nøyaktig kostnadsoverslag er det viktig at vi sammen går igjennom ditt bittavvik, dine behov og dine ønsker for behandlingen. Du vil få en behandlingsplan med detaljert kostnadsoverslag før du starter behandlingen. 

 

Ved begynnelsen av behandlingen inngås en behandlingsavtale. Honoraret betales under den aktive behandlingsperioden (ca. 1-3 år). 

Undersøkelse hos spesialist

kr 671

Oversiktsrøntgenbilde (OPG)

kr 545

Fornyet vurdering  (Second opinion)

kr 871

Priseksempel regulering med synlig fast apparatur (metall) 

Mindre tannregulering

(ca pris for mindre bittavik) 

kr 18.000 - 30.000

Større tannregulering

(ca pris for større bittavik) 

kr 30.000 - 45.000

Priseksempel tillegg for annen apparatur/usynlig regulering

Ca pristillegg per kjeve, pris vil variere fra pasient til pasient

Synlig fast apparatur (keramiske, hvite reguleringsklosser)

kr 3.900

Ca pristillegg per kjeve, pris vil variere fra pasient til pasient

Usynlig fast apparatur

kr 19.500

Ca pristillegg per kjeve, pris vil variere fra pasient til pasient

Avtagbare, gjennomsiktige skinner

kr 14.500

Pris for ikke-møtt eller avbud samme dag

kr 550