top of page
adamstuen_tannregulering_spørsmål.png

VANLIGE SPØRSMÅL FØR TANNREGULERING

toppen spørsmål FØR

1. Er det noen aldersgrense for å få tannregulering?
Det er ingen aldersgrense. Tenner kan flyttes hele livet.  

2. Er det vanlig å trekke tenner i forbindelse med tannregulering?
For personer med store tenner i en liten kjeve kan fjerning av tenner være nødvendig for å oppnå best mulig resultat. Ved å trekke tenner kan man sikre at de øvrige tennene får stå i sunt kjeveben omgitt av frisk tannkjøtt. Hvis man i slike tilfeller ikke trekker tenner, kan man få problemer med lite ben rundt røttene, blottet tannhals og/eller tannkjøttbetennelse senere. I tillegg kan tennene stå for langt frem, slik at det blir vanskelig å lukke leppene.

3. Hvor lang tid tar en behandling?
Det tar vanligvis fra 1- 3 år men her er det store forskjeller alt etter bittavvik og pasientens egeninnsats.

4. Gjør tannregulering vondt?

Tenner, tannkjøttet eller tunge kan være ømme de første dagene etter at regulering er satt på eller strammet. Ubehag varierer fra pasient til pasient, men varer som oftest ikke mer en 2- 5 dager. Du får voks som kan hjelpe deg i starten. Det kan være lurt å spise mykere kost hvis det er vanskelig å tygge. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har smerter etter 48 timer.

5. Er det bivirkninger ved tannregulering?
All medisinsk behandling medfører en risiko for bivirkninger, også tannregulering. Mangelfullt renhold vil føre til ansamling av bakteriebelegg som kan gi hull i tennene og betennelse i tannkjøttet (rødt, hovent tannkjøtt). Begynnende hull i tennene kan gi hvit og/eller brun misfarging og dette er en reell risiko for alle med tannregulering. Denne misfargingen er permanent og kan i beste fall bare delvis reduseres på et senere tidspunkt. Derfor er ekstra nøye tannpuss og renhold påkrevd.

 

6. Hva er forskjellen mellom tannleger og kjeveortopeder?

En kjeveortoped er en tannlege som etter vanlig tannlegeutdannelse og yrkespraksis fortsetter og tar en 3-årig spesialistutdannelse ved en tannlegehøyskole.

7. Hvilke utgifter til tannregulering dekkes av trygden?

Informasjon om refusjon for barn (opp til 20 år) og refusjon for voksne (over 20 år) har vi samlet her:

1 aldersgrense
2 trekke tenner
3 hvor lang tid tar behandling
4 tannregulering vondt?
5 bivirkninger
6 forskjell tannlege kjeveortoped
7 hvilke utgifter dekkes
bottom of page