top of page

HELFO-støtte til tannregulering

Trygderefusjon for barn og ungdom opp til 20 år

​Hvem kan få trygderefusjon for tannregulering?

For å få støtte til tannregulering for barn og ungdom fra HELFO må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det kalenderåret pasienten fyller 20 år, og man må ha henvisning fra en offentlig eller privat tannlege eller tannpleier. Det er mulig å tannregulering uten henvisning, men da er det ikke mulig å få HELFO støtte.

Grunlaget for takstene ved refusjon

Trygderefusjonen for tannregulering følger takster fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) regner ut trygderefusjonen til pasienten på grunnlag av takstene fra HOD.

 

De siste årene har myndighetene blitt hengende etter i justeringen av takstene, og noen takster har i tillegg gått ned (negativ utvikling), slik at egenbetalingen for pasienter har økt. Både private og offentlige tannleger og reguleringstannleger har egne priser som ligger høyere, og pasientene må betale et mellomlegg (egenandel) selv.

Egenandel for tannregulering for barn og ungdom

Størrelsen på trygderefusjon for tannregulering varierer fra 40 til 100 % av offentlig takst, avhengig av hvor alvorlig bittfeilen og behandlingsbehovet er.  De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i 3 grupper:

Gr. A - svært stort behov 100%: dekning av offentlig honorar takst

Gr. B - stort behov: 75% dekning av offentlig honorar takst

Gr. C - klart behov: 40% dekning av offentlig honorar takst

Søskenmoderasjon for tannregulering

For familier med flere enn et barn (opp til 20 år) som fyller vilkårene for støtte, gis en høyere prosentsats fra og med det andre barnet. Foresatte må dokumentere kostnadene for søsken med kopi av behandlingsavtalen eller bekreftelse fra kjeveortopeden.

Gr. B: fra 75 til 90% dekning av offentlig honorar takst

Gr. C: fra 40 til 60% dekning av offentlig honorar takst

​Utbetaling av trygderefusjon for tannregulering

Adamstuen tannregulering har direkteoppgjør med HELFO og du betaler derfor bare egenandelen til oss. For å få utløst refusjon for tannregulering, må det foreligge en henvisning fra en tannlege eller tannpleier, men du trenger ikke henvisning for å bestille time hos oss hvis du lurer på om barnet ditt har behov for tannregulering.

adamstuent_tannregulering_grid_3-min.jpg

En uforpliktende konsultasjon koster kr 793,- for barn og ungdom.

Hos oss utføres alle konsultasjoner av en kjeveortoped med hjerte for barns trivsel hos tannlegen. Vi ser på muligheter sammen med dere og gir dere et tydelig  kostnadsoverslag og en realistisk tidsramme.

bottom of page