top of page

TANNREGULERING FOR BARN OG UNGDOM

Riktig tannstilling og kjevestilling er med på å sikre god tannhelse videre i livet. Barns vekst kan i noen tilfeller utnyttes positivt og gjøre behandlingen enklere.

Når bør barn starte med tannregulering?

For noen er det hensiktsmessig å begynne med tannregulering så tidlig som i 6 - 7 årsalderen, for andre vil være bedre å vente til alle permanente tenner er på plass, eller til kjevene er ferdig utvokst i slutten av tenårene.

Vi ønsker ikke å forbedre tannstillingen før barnet har fått alle sine permanente tenner, men ved f.eks. stort overbitt/underbitt, eller veldig trang kjeve, kan det være en fordel å begynne med innledende behandling (vanligvis gom) i perioden med melketenner. Derfor er det bedre at barn vurderes av en kjeveortoped litt for tidlig, enn litt for sent.

tannregulering_for_barn_gom.jpg

Må jeg ha henvisning for å bestille time hos dere?

Du trenger ikke henvisning for å bestille time hos oss. Vi kan helt uforpliktende vurdere om barnet ditt har behov for tannregulering, og om dere vil få støtte fra Helfo eller ikke. Hvis dere har krav på stønad, kan dere innhente henvisning for denne støtten før eventuell behandling.

Første møte, hvordan komme i gang med regulering?

Uforpliktende konsultasjon

Vi begynner med å undersøke bittet og tannstillingen til barnet ditt. Dersom det er aktuelt med tannregulering, vil vi gå gjennom hva det vil være mulig å oppnå, samt refusjonsordninger. Noen foretrekker å tenke gjennom den første informasjonen før de bestemmer seg for gå videre.

Tydelig informasjon om muligheter og kostnader

Ønsker dere å gå videre med behandling, lager vi analysemateriale: digitale 3D modeller med scanner, foto og røntgenbilder. Etter at vi har vurdert analysematerialet grundig vil dere få detaljert informasjon om behandlingen, kostnadsoverslag og behandlingsavtale.

Hos oss utføres alle konsultasjoner av en kjeveortoped. Vi gir dere et tydelig og klart kostnadsoverslag og en realistisk behandlingsplan.

shutterstock_1755409049-editweb_edited.jpg

Hvor mange barn og unge trenger regulering?

Omtrent 1 av 3 barn i Norge har behov for tannregulering. Et herlig smil er ikke avhengig av 100 % symmetriske tenner, men feil tannstilling kan blant annet gi økt tannslitasje, større sjanse for tannskader ved traumer mot munnen, problemer med å tygge mat skikkelig, muskelplager og feilbelastning i kjeveledd.

I alderen med blandingstannsett (blanding av melke- og permanente tenner) har barn ofte mellomrom eller skjeve fortenner. Dette er helt normalt, og retter seg ofte opp selv når barnet får sine permanente tenner.

Hva er innledende behandling?

Innledende behandling er vanligst i 8-10 års alderen, men ved tidlig tannfelling og stort behov kan det være en fordel å starte allerede i 6 -7 års alderen. Vi kan bruke barnets vekst positivt til å påvirke kjevevekst- og stilling, og til å skape bedre plass for de nye permanente tennene. Det mest vanlige i innledende behandling er avtagbar apparatur som f.eks. en gom.

Hva er to-fase behandling?

Hos noen barn kan en innledende behandling være tilstrekkelig. For andre vil det være nødvendig med en såkalt to-fase behandling hvor man fortsetter med fast regulering når alle de permanente tennene er på plass. Ved noen bittfeil vil det være best å vente med regulering til alle de permanente tennene er frembrutt.

FORSKJELLIGE TYPER REGULERING FOR BARN OG UNGDOM

1. Tradisjonell tannregulering på forsiden av tennene. 

a) Avtagbar tannregulering - gom/plater

For barn er den vanligste typen avtagbar regulering, såkalte plater/gommer. Gommene kan flytte på tenner og/eller påvirke kjevene. Gom brukes gjerne hos barn i innledende behandling, og for stabilisering/retensjon senere.

Les mer >

gom-avtagbar-apparatur-regulering-farger

b) Fast apparatur

Med fast apparatur mener man klosser (brackets) som er limt på tennene. Som oftest er det nødvendig med klosser både i overkjeven og underkjeven. I noen tilfeller bruker man både avtagbar og fast apparatur. Det finnes også hvite, mindre synlige klosser i keramikk til forsiden av tennene. Hvite klosser kan brukes alene eller i kombinasjon med metallklosser.

Les mer >

jente med regulering klosser

 Metallklosser 

tannregulering hvite klosser og metallklosser

 Hvite klosser kombinert med metallklosser 

2. Gjennomsiktig og skjult regulering for ungdom

Det er mulig med såkalt usynlig tannregulering også for ungdom. Det finnes to hovedtyper: gjennomsiktige skinner (clear aligners) og regulering skjult bak tennene.

Gjennomsiktige, avtagbare reguleringsskinner kan behandle mange av de mest vanlige bittfeilene. Vi bruker skinner fra Invisalign® og Spark®.

Les mer >

b) Klosser skjult på baksiden av tennene

Dette er klosser (brackets) i metall som limes på baksiden av tennene. Denne typen tannregulering er usynlig i overkjeven og nesten usynlig i underkjeven.

Les mer >

usynlig_tannregulering_invisalign_detalj

 Avtagbare, gjennomsiktige skinner 

adamstuen_tannregulering_usynlig_reguler

Regulering med klosser bak tennene

bottom of page