top of page

Kan voksne får HELFO-støtte til tannregulering?

TRYGDEREFUSJON FOR VOKSNE

Voksne (over 20 år) kan også få Helfo-støtte til tannregulering i flere tilfeller, hvis en eller flere av kriteriene på listen her er tilstede.

Ved bittfeil som er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi.

Ved medfødt manglende tannanlegg av fortenner eller flere enn 2 små jeksler der lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk eller i kombinasjon med krone/bro/implantat som krever kjeveortopedisk forbehandling.

Ved  sjeldne sykdommer som gir rett til refusjon for nødvendig tannbehandling. (HELFO har en oversikt over slike sykdommer).

Ved tap av tenner pga. tannskade (både med og uten godkjent yrkesskade) som behandles med kjeveortopedisk behandling alene eller i kombinasjon med tannerstatninger som krone/bro/implantat.

Ved uvanlig stor tannslitasje der bittfeil må korrigeres før nedslitte tennene bygges opp igjen.

Ved rehabilitering ved tanntap og tannvandring som følge av marginal periodontitt (tannkjøttsykdom).

Takster for trygderefusjon for tannregulering

Trygderefusjon fastsettes av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). HELFO regner ut refusjonen til pasienten på grunnlag av satsene fra HOD.

 

De siste årene har myndighetene blitt hengende etter i justeringen av satsene, og noen av satsene har i tillegg blitt satt ned (negativ utvikling), med den følge at egenbetalingen til pasientene øker. Private og offentlige tannleger og reguleringstannleger har egne priser som ligger høyere enn satsene fra HOD, og pasientene må betale et mellomlegg (egenandel) selv.

​Utbetaling av trygderefusjon for tannregulering

Adamstuen tannregulering har direkteoppgjør med HELFO så du betaler derfor bare egenandelen til oss. For å få utløst refusjon for tannregulering, må det foreligge en henvisning fra en tannlege eller tannpleier, men du trenger ikke henvisning for å bestille time hos oss hvis du vurder tannregulering.

bottom of page