top of page
Miljøfyrtårn logo Tannlege med miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn

Vår miljøpåvirkning

Vi er stolte av å være Norges første og eneste spesialistklinikk som er miljøfyrtårnsertifisert. Som Miljøfyrtårn tar vi som bedrift et aktivt miljøansvar og bidrar til en grønn omstilling. Vi ønsker at våre ansatte skal ta miljøet på alvor og ha et bevisst forhold til bedriftens miljøpåvirkning. Rapporten fra Miljøfyrtårn er tilgjengelig på oppfordring.

 

Miljøledelse

Vi jobber kontinuerlig for å minimere miljøbelastningen knyttet til egen virksomhet, gjennom systematiske forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplass (HMS), internkontroll og miljøledelsessystem. 

 

Kunnskap om grønne løsninger

Det brukes mye engangsutstyr i tannhelsetjenesten. Vi jobber derfor aktivt med å minimere bruken av engangsutstyr, og med å ta oss tid til å sette oss inn i grønne løsninger for å gjøre bevisste innkjøp. Miljøsertifiseringen er vår bekreftelse ovenfor pasienter, henvisere og ansatte, om at vår kvalitetsstandard holder mål.

bottom of page