Miljøfyrtårn logo Tannlege med miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn

Vår miljøpåvirkning

Vi er stolte av å være Norges første og eneste spesialistklinikk som er miljøfyrtårnsertifisert. Som Miljøfyrtårn tar vi som bedrift et aktivt miljøansvar og bidrar til en grønn omstilling. Vi ønsker at alle våre ansatte skal ta miljøet på alvor og ha et bevisst forhold til bedriftens

miljøpåvirkning.

 

Miljøledelse

Vi ønsker å bidra til en grønnere hverdag og et bærekraftig samfunn, og arbeider derfor kontinuerlig for å minimere miljøbelastningen knyttet til egen virksomhet. Disse målene skal nås gjennom systematisk forbedringer innen  helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplass (HMS), internkontroll og miljøledelsessystem.

 

Kunnskap om grønne løsninger

Det er mye engangsutstyr i omløp innen tannhelsetjenesten, og vi ønsker å bidra i så stor grad som mulig ved å blant annet minimere og velge mer miljøvennlige alternativer. Dette gjør vi nå gjennom bevisste innkjøp og kunnskap om grønne løsninger. Miljøsertifiseringen er vår bekreftelse ovenfor pasienter, henvisere og ansatte, om at vår kvalitetsstandard holder mål.